Menu
Educatief aanbod: Tuinvogeltelling

"Startpunt voor natuur-, milieu- en erfgoededucatie"

Activiteiten filteren


Doelgroep

Thema
Natuur en duurzaamheid
Erfgoed

Soort

Toon alles
Landelijk aanbod zoeken?

Tuinvogeltelling

Terug naar overzicht
Tuinvogeltelling

Samen met een vrijwilliger van Vogelwerkgroep doen leerlingen uit groep 7 en 8 in januari mee aan de Nationale tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Op het schoolplein kijken ze naar vogels, die daar aanwezig zijn.

De leerkracht geeft de lessen. De vrijwilliger helpt met de planning en vooral met het geven van informatie over vogels en het herkennen daarvan.

Hiervoor zullen leerlingen al vanaf november de verschillende vogelsoorten leren kennen, door activiteiten die zowel in het klaslokaal en indien mogelijk buiten bege-leid worden door vrijwilligers.

In Januari gaan we voer maken en ophangen, zodat vogels uit de omgeving gewend raken om op het schoolplein langs te komen. Eind januari gaan de leerlingen de vogels tellen. Die gegevens worden doorgegeven aan de Vogelbescherming. Naderhand is op internet het resultaat van deze landelijke telling te zien, voor de eigen omgeving en voor heel Nederland. www.tuinvogeltelling.nl

Diverse lesmaterialen, met foto’s en filmpjes zijn door de Vogelwerkgroep uitgekozen (uit alle leermiddelen van Vogelbescherming), waarmee de leerlingen aan het werk kunnen om vertrouwd te raken met de vogelwereld in hun eigen omgeving.

Schoolklassen krijgen een voederpakket plus recepten (eventueel een voederplank) en de hulp van een vrijwilliger.

Deze workshop heeft alleen kans van slagen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Rond of op schoolplein moeten al vogels voorkomen waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat ze op het schoolplein eten komen halen
  2. Er moet een enigszins rustige plek zijn voor het op hangen van voer of het neerzetten van een voederplank zodat tijdens lesuren vogels daar niet gestoord worden.
  3. Deelnemende klassen moeten van uit hun lokaal zicht hebben op de voederplek.

Ook meedoen? Reserveer de lessen door onderstaand aanmeldformulier in te vullen. Je kunt zelf een voorkeursdatum of week aangeven. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 oktober 2018

Thema
Natuur en landschapPlanten en Dieren

Doelgroep
BO groep 7-8

Aanbieder: Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
Soort: Workshop/gastles
Periode: November tot eind januari
Tijdsinvestering: Minimaal 2 uur, maar individueel uit te breiden tot meerdere uren.
Kosten: 20 euro materiaalkosten
Uitvoering door: Eigen leerkracht en vrijwilligers van de Vogelwerkgroep
Bijzonderheden: Een vrijwilliger van de Vogelwerkgroep geeft tijdens de lessen veel extra informatie over vogels en herkenning daarvan. Opmerking: Voor deze workshop dient de leerkracht slechts zijn/haar eigen klas op te geven, zodat iedere leerkracht direct benaderbaar is door de vrijwilligers.

Aanmelden voor deze activiteit
* Alle velden zijn verplicht.