Menu
NME-Hilversum: De wijk rondom de school

"Mijnheer, weet u wanneer de bramen gaar zijn?"

Direct activiteiten zoeken


Voor welk niveau bent u op zoek naar activiteiten of lesmateriaal?

Toon alles
Landelijk aanbod zoeken?

NME-Hilversum: De wijk rondom de school

09-03-2018
NME-Hilversum: De wijk rondom de school

Op woensdagmiddag 18 april 2018 is er een NME-middag voor leerkrachten basisonderwijs in Hilversum. Dit keer staat de wijk rondom de school centraal. Kom ook kennismaken met twee nieuwe lesprogramma’s!  

•    De Grote Plantenjacht, over biodiversiteit in de eigen school¬omgeving. Als jonge onderzoekers ontdekken en onderzoeken leerlingen de omgeving van hun school en brengen ze deze in kaart. Ze zullen de gelijkenissen en verschillen zien tussen planten en dieren in verschillende habitats, natuur¬schatten verzamelen en ze bestuderen. In het lespakket staan betekenisvol en onderzoekend leren centraal. Ook bezig met vergroenen van de schoolomgeving? Dit lesprogramma sluit hier naadloos bij aan. Ook sluit dit lesprogramma aan bij het Eco-schoolsprogramma waar Hilversum mee is gestart.

•    Trots op mijn wijk, een game-based- lespakket voor Hilversum waarin kinderen als wijk-onderzoeker de buurt rondom de school nader gaan bekijken. Ze gaan aan de slag met opdrachten als ‘hier woon ik’, ‘al het afval verzamelen’ en ‘de gaafste en de lelijkste plek’. Terug in de klas bekijken ze hun resultaten, kiezen ze de plek waar ze trots op zijn en welke plek nog wat verbeteringen kan gebruiken. De buitenopdrachten worden op maat gemaakt voor de buurt rond je eigen school en zijn opgenomen in Seppo, een game-based tool, gebaseerd op onderzoekend en ontdekkend leren. De kinderen worden geprikkeld om de buurt van de school eens op een andere manier te bekijken en hier op een creatieve manier over na te denken! 

Na afloop krijg je de  lesmaterialen mee en je kunt meteen inschrijven voor de ‘Grote Plantenjacht’ of een pilot les van ‘Trots op mijn wijk’.

We hopen je 18 april te ontmoeten! 

Aanmelden: via het aanmeldformulier
Tijd: van 14:30-17:00 uur
Locatie: van Hasseltschool, Banckertlaan 130, 1215 RH Hilversum
Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden

Nieuwsoverzicht