Menu
Educatie over natuur en duurzaamheid

"Mijnheer, weet u wanneer de bramen gaar zijn?"

Direct activiteiten zoeken


Voor welk niveau bent u op zoek naar activiteiten of lesmateriaal?

Toon alles
Landelijk aanbod zoeken?

Educatie over natuur en duurzaamheid

De regio Gooi en Vechtstreek is een bijzonder gevarieerd gebied: de bossen en heidevelden in het Gooi, de landgoederen en veengebieden in de Vechtstreek en het kustgebied langs het Gooimeer....

In onze regio is een breed aanbod beschikbaar op het gebied van natuur- en milieu-educatie (NME) dat kinderen laat leren en kennismaken met natuur en landschap van hun eigen omgeving. Daarnaast is er educatie over duurzaamheid: afval, kringlopen, energie en water. Van lessen en activiteiten voor jonge kinderen over planten en dieren tot educatieve workshops voor de naschoolse opvang en projecten voor het voortgezet onderwijs.

Waarom educatie over natuur en duurzaamheid? Educatie over natuur en duurzaamheid is hét middel om kinderen en jongeren hun eigen leefomgeving te laten begrijpen. Zij leren de natuur respecteren, zijn er trots op en ze zien eerder het belang in van het behoud van hun eigen leefomgeving. Zo groeien zij op tot betrokken en bewuste inwoners.

Bekijk hier het overzicht van aanbieders

Aandacht voor vogels

Aandacht voor vogels

De Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken bestond in 2017 vijftig jaar! Ter gelegenheid van deze verjaardag wil zij iedereen in onze regio door middel van allerlei jubil...

Activiteiten bij Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek

Activiteiten bij Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek

In de buitenlucht zijn kinderen helemaal in hun element. Of ze nu klimmen in een boom, op blote voeten door de modder rennen of een spannende speurtocht doen in h...

Activiteiten BSO bij Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek

Activiteiten BSO bij Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek

In de buitenlucht zijn kinderen helemaal in hun element. Of ze nu klimmen in een boom, op blote voeten door de modder rennen of een spannende speurtocht doen in h...

Bijenschans Corversbos Hilversum

Bijenschans Corversbos Hilversum

Met uw klas bezoekt u de bijenschans met het project Wij en de Bij.

Bezoekadres:
Bijenschans Corversbos is te bereiken vanaf de Schut...

Boerderij-educatie Gooi en Vechtstreek

Boerderij-educatie Gooi en Vechtstreek

Boerderij-educatie Gooi en Vechtstreek is een samenwerkingsverband van 12 boerenbedrijven in de regio. Voor alle groepen van de basisschool is een educatief programma ...

GAD

GAD

De GAD zamelt huishoudelijk afval in en stimuleert het scheiden van afval. Er zijn ondergrondse en bovengrondse containers, containers aan huis en vier afvalschei...

Geologisch Museum Hofland

Geologisch Museum Hofland

Geologisch Museum Hofland is een museum voor geologie en regionale prehistorie. Vrijwilligers houden dit voor jong en oud leuke en leerzame museum in stand. Voor het o...

Goois Natuurreservaat

Goois Natuurreservaat

Het Goois Natuurreservaat wil de inwoners van ’t Gooi graag in contact brengen met de rijk gevarieerde natuur. De cultuurhistorie met grafheuvels, landgoederen e...

IVN afdeling Gooi e.o. - Werkgroep Jeugd

IVN afdeling Gooi e.o. - Werkgroep Jeugd

De werkgroep Jeugd van het IVN zet zich actief in om kinderen vertrouwd te maken met de natuur. Met onze Scharrelkids activiteiten en met schoolklassen bij Groepsverbl...

Kasteel Groeneveld

Kasteel Groeneveld

Kasteel Groeneveld deelt haar historische en natuurlijke rijkdom en pracht graag met de scholen uit de regio. Daarom hebben we een aantal activiteiten voor scholen ont...

Kinderboerderij De Hertenkamp

Kinderboerderij De Hertenkamp

Op het voormalige hertenkamp van Hilversum is een mooie kinderboerderij gevestigd. Op de kinderboerderij wonen herten, schapen, een pony, ezels, varkens, geiten e...

Kinderboerderij De Warande

Kinderboerderij De Warande

Kinderboerderij en NME Centrum De Warande ligt in het stadspark van Huizen. De kinderboerderij zelf én het stadspark eromheen bieden veel mogelijkheden voor edu...

Natuurlijkheden praktische natuur-educatie

Natuurlijkheden praktische natuur-educatie

Natuurlijkheden biedt actieve buitenprogramma's op maat voor diverse doelgroepen:  scholen, naschoolse opvang, brede school, buurthuizen, particulieren en bed...

Natuurmonumenten - Naardermeer

Natuurmonumenten - Naardermeer

Natuurmonumenten is een onafhankelijke vereniging die natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen. Voor nu...

NME Centrum Het Spookbos

NME Centrum Het Spookbos

Het NME centrum van Het Spookbos is er voor scholen, bedrijven en particulieren. Iedereen die wil leren over de natuur en het milieu is welkom! 
Scholen ku...

NME-programma Hilversum

NME-programma Hilversum

In Hilversum werken diverse organisaties en instellingen samen aan educatieve programma's rond duurzame thema's. Er zijn lesmaterialen en activiteiten beschikb...

Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek brengt onderwijs en organisaties op het gebied van erfgoed, natuur en duurzaamheid bij elkaar om omgevingsonderwi...

Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek

Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek

De Sterrenwacht is te vinden naast het bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek in 's-Graveland.

Wij organiseren cursussen voor kinderen en volwassenen op lo...

Stichting Uiteraard Uitermeer

Stichting Uiteraard Uitermeer

Het Fort Uitermeer, vlak bij het Naardermeer aan Vecht gelegen, is door de Provincie Noord Holland gerestaureerd en zowel vanaf de weg als de Vecht weer goed zichtbaar...

Urban Farming035

Urban Farming035

Groen en gezellig: Urban Farming 035 is een Hilversums initiatief dat de aanleg van kleine moestuintjes midden in de stad wil stimuleren. Urban Farming bestaat ov...

Wereldwinkel Bussum

Wereldwinkel Bussum

De Wereldwinkel Bussum werkt aan bewustwording op het gebied van eerlijke handel en duurzaamheid door het geven van informatie en het aanbieden van aantrekkelijke Fair...